Term and Condition

นโยบาย และข้อตกลงการใช้บริการ

1. ความเข้าใจ  สกุลเงินดิจิทัล

- สกุลเงินดิจิทัล  ปัจจุบันไม่ใช่สกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติทั่วไป
- สกุลเงินดิจิทัล  เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถใช้ได้เสมือนเงินจริงในระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิทัลเท่านั้น
- สกุลเงินดิจิทัล  ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยธนาคาร และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- สกุลเงินดิจิทัล  สามารถใช้ซื้อสินค้า หรือบริการ ได้จากจุดที่มีป้ายหรือเครื่องหมายที่รับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ทั่วโลกที่ยอมรับเท่านั้น

2. นโยบายการเป็นสมาชิก www
.acminecloud.com

- เป็นการให้เช่าพื้นที่ลงทุนขุดสกุลเงินดิจิทัลรูปแบบเสมือนในระบบคลาวด์ 

- ไม่มีนโยบายในการสนับสนุน ชักจูง หรือเชิญชวนบุคคลให้สมัครเป็นสมาชิก www.acminecloud.com ซึ่งเราไม่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านเป็นสกุลเงินรัฐบาลแต่อย่างใด
- เราไม่มีนโยบายรับฝากเงินหรือเป็นตัวแทนให้กับบุคคลอื่นในการใช้สกุลเงินรัฐบาลเพื่อนำไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลแล้วมาลงทุนอย่างเด็ดขาด
- ผลตอบแทนใดๆเราจะจ่ายให้ท่านในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลในระบบคลาวด์เท่านั้น และเราไม่มีนโยบายจ่ายหรือแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นสกุลเงินของรัฐบาลให้แก่ท่านทุกกรณี
- ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับปัจจัยตลาดการแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินดิจิทัล และความต้องการมูลค่าในสกุลเงินดิจิทัลของตลาด หรือกำลังในการลงทุนขุดสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบเสมือนในระบบคลาวด์เท่านั้น โดยไม่มีการนำสกุลเงินดิจิทัลไปลงทุนในตราสาร หรือทรัพย์สินใดๆ
- ไม่สนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่ม  หรือทำการชักจูง หรือทำการบิดเบือนสถานะของสกุลเงินดิจิทัล
 
3. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่ง 

- ผู้รับบริการจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าว ให้แก่บุคคลอื่นได้หากผู้รับบริการกระทำการดังกล่าวผู้รับบริการตกลงยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินจำนวนสามเท่าของค่าบริการ อีกทั้งในสัญญาของผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่สามารถทำการยกเลิกจนกว่าอายุสัญญาจะจบลง  โดยผู้รับบริการเข้าใจดีว่า การซื้อแพคเกจกำลังถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัลเป็นการซื้อและทำสัญญาของท่านโดยการตัดสินใจใคร่ครวญที่ดีแล้วของผู้รับบริการเอง และไม่สามารถยกเลิกได้
- หากท่านกรอกเลขบัญชีปลายทางผิดในการถอนและมีการหักยอดที่ต้องชำระออกจากบัญชีของท่านแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งอาจจะไม่สามารถขอคืนได้หากการส่งนั้นสำเร็จแล้ว
- ท่านมีหน้าที่รักษารหัสสมาชิก อีเมล์ ของตนเอง

4. เงื่อนไขการให้บริการหรือการรับประกัน

- เรารับประกันข้อมูลทุกข้อมูลที่มีการทำรายการที่ถูกต้อง กรุณาเก็บอีเมล์ที่ท่านทำการสมัครไว้ให้ปลอดภัย เพื่อติดต่อกับเรากรณีเกิดเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าบัญชีได้
- หากท่านไม่สามารถเข้าอีเมล์ของท่านได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอีเมล์ของท่าน ทางเราไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์ให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- เรารับประกันการถอน สำเร็จภายใน 72 ชั่วโมงในเวลาทำการ นับตั้งแต่ที่มีการหักสกุลเงินดิจิทัลออกจากระบบของท่าน ซึ่งไม่รวมเวลา confirm จากระบบ blockchain ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ และไม่รวมถึงการกรอกเลขบัญชีปลายทางผิด ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและแจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า

- ท่านสามารถทำธุรกรรมการถอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม จำนวน 0.01 ETH โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการถอนที่ 0.5% ของยอดถอน โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรม
- เราไม่รับประกันความเสียหายจากการแลกเปลี่ยน การถอนล่าช้า หรือกรณีพิพาทในกรณีที่ไม่ปกติ
- เราไม่รับประกันบัญชีที่ไม่มีการเปิดการยืนยันสองขั้นตอนทุกกรณี
- การรับประกันการได้รับ และจ่ายผลตอบแทนอยู่บนระบบบล็อกเชนเท่านั้น เราไม่รับ/จ่ายเงินหรือผลตอบแทนอื่นใด ๆ ทั้งสิ้น
- เราไม่รับประกันการถอนออกผิดบัญชี การที่ท่านได้กดยืนยันอีเมล์ เพื่อทำการถอนถือว่าสิ้นสุดความดูแลของเรา เราไม่สามารถตรวจสอบเลขบัญชีปลายทางของท่านได้ว่าเลขนั้นเป็นของท่านจริงหรือไม่
- เราไม่รับประกันค่าธรรมเนียมการถอนในช่วงที่มีการรับส่งสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะปรับขึ้นไปสูงกว่าปกติหลายเท่า
- เราไม่รับประกันการได้รับโบนัสจากความผิดพลาดในการสมัครสมาชิกใด ๆ ทั้งสิ้น การสมัครสมาชิกสมบูรณ์เมื่อมีการกดยืนยันอีเมล์ เราไม่มีการแก้ไขรายละเอียดบัญชีสมาชิกให้อย่างเด็ดขาด
- เรายินดีแก้ไขปัญหา โดยจะมีการตอบกลับยังการแจ้งปัญหาผ่านทาง [email protected].com  ภายใน 30 วัน  ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแล้วแต่กรณีของปัญหานั้นๆที่อาจนานถึง 90 วัน
- เราไม่รับประกันความเสียหายจากการรวมกลุ่มกันหรือถูกชักจูงกันมาเพื่อทำรายการ หรือการผิดข้อตกลงที่ทำขึ้นภายในกลุ่มหรือการตั้งตัวแทนกลุ่มใดๆทั้งสิ้น
- เราไม่รับประกันการคืนกำลังขุดทุกกรณี และไม่มีการคืนกำลังขุดเป็น Ethereum หรือสกุลเงินใดๆทั้งสิ้น
- การดำเนินการใดๆใน www.acminecloud.com ท่านมีหน้าที่เข้าระบบและดำเนินการด้วยตนเอง เราไม่รับประกันความเสียหายทุกกรณีที่เกิดจากบุคคลที่ 3 ที่รับทำการใดๆแทนหรือเป็นธุระดำเนินการให้กับท่านโดยเด็ดขาด
- เราไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่คงที่ได้ เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้

- ผู้รับบริการตกลงยินยอมที่ชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามราคาแพ็กเกจที่ได้เลือก ซึ่งราคา ดังกล่าวยังมิได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ หากผู้รับบริการประสงค์ที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรับบริการ และ/หรือประเภท บริการผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของผู้ให้บริการ

- การยินยอมใช้ข้อมูล ผู้รับบริการเข้าใช้บริการ หรือการให้ข้มูลแก่ผู้ให้บริการในรูปแบบอื่นใดถือว่า ผู้รับบริการยอมรับและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งอาจจะมีการ แก้ไขเป็นคร้ังคราวและผู้รับบริการยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูล ในลักษณะที่กำหนดไว้ให้ ผู้รับบริการเข้าใจและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังและผู้รับบริการไม่ยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว ผู้ให้บริการจะหยุดการให้บริการทันทีและถอนการติดตั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. การยอมรับและความเข้าใจ

เมื่อท่านได้ทำการสมัครสมาชิก แสดงว่าท่านยอมรับนโยบาย ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ ได้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับเงื่อนไขที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ท่านสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจแล้ว ไม่ได้ถูกชักจูง หรือให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิกให้อย่างเด็ดขาด  และการลงทุนสมัครเช่าพื้นที่ขุดสกุลเงินดิจิทัลในระบบคลาวน์มีความเสี่ยงในมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล  และปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ยอมรับ สกุลเงินดิจิทัล ( crypto currency )  ฉะนั้น ผู้ที่สนใจต้องศึกษา มีความรู้ ยอมรับความเสี่งสูงได้และมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมาอย่างดี